Kontakt oss

Hovedkontoret i Bodø:

6. november 2020 flyttet vi ut av kontorlokalene i Moloveien 10/12. Vi er tilgjengelig og har normal drift, men ansatte i Bodø vil i en periode jobbe på hjemmekontor fram til vi flytter inn i nytt kontorbygg i Byporten i Fridtjof Nansens vei 11.

Servicesenteret ved hovedinngangen i 1. etasje vil være bemannet ut november. Vi oppfordrer publikum/besøkende til å henvende seg til oss på telefon (se link til oversikt over ansatte under).

Fra 7. desember 2020 skal vi etter planen være på plass i nye lokaler i Bodø.

Telefonnummer: 75 53 15 00 (sentralbord)

Oversikt over alle ansatte

Besøksadresse Mosjøen

Sjøgata 16/18, 8656 Mosjøen

Postadresse

Fylkesmannen i Nordland, postboks 1405, 8002 Bodø

Fakturadresse

Elektronisk fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 974 764 687
Bestillerreferanse skal oppgis: 2180xxx
2180 (firmakode) + tre bokstaver (initialer til bestiller)

Les mer om hvordan du sender elektronisk faktura her

Manuell faktura sendes til: Fylkesmannen i Nordland, Fakturamottak DFØ, Postboks 4746, 7468 Trondheim.

Organisasjonsnummer

N-974 764 687

Ledige stillinger
Vi har for tiden ingen ledige stillinger

Fylkesmannen i Nordland

Tlf: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77
e-post: fmnopost@fylkesmannen.no

Vær oppmerksom på at post, e-post og meldinger til Fylkesmannen som hovedregel er offentlige dokumenter og registreres i offentlig postjournal.

Sikker melding
Ikke send personsensitiv informasjon i e-post. "Sikker melding" (lenke nedenfor) kan benyttes til sikker sending av meldinger og dokumentasjon. Dette krever innlogging med Min ID, bankID eller lignende. Også det vi mottar via Sikker melding er offentlige dokumenter hvis det ikke er grunn til å unnta det fra offentlighet.

Sikker melding fra privatperson

Sikker melding fra bedrift/organisasjon 

Vergemålssaker
Bruk dette skjemaet for å kontakte oss om vergemålssaker.