Kontakt oss

Besøksadresse Bodø

Statens Hus
Moloveien 10
8002 Bodø

Telefonnummer: 75 53 15 00 (sentralbord)

Oversikt over alle ansatte

Åpningstider: mandag - fredag: 08.00 - 15.30

Besøksadresse Mosjøen

Sjøgata 16/18, 8656 Mosjøen

 

Postadresse

Fylkesmannen i Nordland, postboks 1405, 8002 Bodø

Fakturadresse

Elektronisk fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 974 764 687
Bestillerreferanse skal oppgis: 2180xxx
2180 (firmakode) + tre bokstaver (initialer til bestiller)

Les mer om hvordan du sender elektronisk faktura her

Manuell faktura sendes til: Fylkesmannen i Nordland, Fakturamottak DFØ, Postboks 4746, 7468 Trondheim.

Organisasjonsnummer

N-974 764 687

Fylkesmannen i Nordland

Tlf: 75 53 15 00
Telefaks: 75 52 09 77
e-post: fmnopost@fylkesmannen.no

Vær oppmerksom på at post, e-post og meldinger til Fylkesmannen som hovedregel er offentlige dokumenter og registreres i offentlig postjournal.

Ikke send personsensitiv informasjon i e-post. "Sikker melding" (lenke nedenfor) kan benyttes til sikker sending av meldinger og dokumentasjon. Dette krever innlogging med Min ID, bankID eller lignende. Også det vi mottar via Sikker melding er offentlige dokumenter hvis det ikke er grunn til å unnta det fra offentlighet.

Sikker melding fra privatperson

Sikker melding fra bedrift/organisasjon 

Hvis meldingen gjelder en vergemålssak, ber vi om at du bruker dette skjemaet.