Ansatte

Namn Stilling Avdeling Telefon
Abrahamsen Hvalby, Theresa Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 04
Abrahamsen, Trond Berg Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 87
Amundsen, Marie Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 16
Andersen, Åsmund Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 97
Andreassen, Kristin Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 41
Antonsen, Monica Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 54 78 30
Arntsen, Eirik Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 75
Austvik, Toril Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 43
Bakos, Marianne Rådgiver Stab/embetsledelse 75 53 16 15
Baltzersen, Håkon Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 77
Bang, Ingvill Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 23
Benson, Margrethe Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 62
Berg, Gisle Underdirektør Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 37
Birkestøl, Tanya Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 43
Bjerke, Marita Lysstad Seniorrådgiver Sykepleier Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 63
Bolte, Heidi Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 79 87
Bredesen, Steffen Møllevold Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 21
Breimo, Grethe Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 17
Breivik, Finn André Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 05
Brenna, Ingunn Aronsen Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 39
Bruaas, Sten Senioringeniør Miljøvernavdelinga 75 53 15 53
Brun-Jenssen, Christian Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 53 15 58
Bruun, Malin Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 33
Bugge, Marte Administrasjonssjef Administrasjonsavdelinga 75 53 16 62
Bygdnes, Marianne Pettersen Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 17
Bøifot, Synnøve Henriksen Seniorrådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 16 65
Dypfest, Terje Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 92
Eidissen, Gunn Tove Seniorkonsulent Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 44
Elvevoll, Sture Seniorrådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 16 68
Fahle, Torgeir Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 16 73
Farup, Arne Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 44
Fjeldstad, Anne Sofie Bråge Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 16 92
Fossli, Tonje Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 10
Furnes, Sissel Edvardsen Seniorrådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 16 60
Grepp, Sita Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 16 58
Grønmyr, Brit Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 54 79 83
Gundersen, Randi Underdirektør Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 38
Gården, Trond Underdirektør Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 35
Hansen, Maria Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 40
Hansen, Renate Blomseth Førstekonsulent Administrasjonsavdelinga 75 53 16 66
Hanssen, Hanne Margot Karbøl Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 54
Hasselberg, Kristin Seniorkonsulent Administrasjonsavdelinga 75 54 79 91
Hedenberg, Synnøve Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 01
Hellem, Åsa Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 83
Henriksen, Espen Olaf Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 16 03
Hildonen, Lill Margrethe Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 28
Hillestad, Stein-Petter Prosjektleder Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 52
Hole, Audun Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 08
Horori, Shanaz Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 80
Hovden, Torunn Slettemark Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 49
Hovet, Solveig Johnsen Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 81
Husdal, Mia Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 57
Høimyr, Thea Sofie Sandvik Rådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 15 75
Ingebrigtsen, Anne Lise Seniorkonsulent Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 82
Ingvaldsen, Inge Sollund Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 54 79 81
Isaksen, Robert Prosjektleder Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 12
Isaksen, Tim Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 26
Iveland, Monica Andreassen Assisterende fylkesmann Embetsledelsen 75 54 78 27
Iversen, Guri Adelsten Utdanningsdirektør Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 31
Jarnæs, Hans Christian Underdirektør Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 82
Johannessen, Gunn Elisabeth Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 88
Johannessen, Gunn Olsboe Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 23
Johansen, Egil Kommunal- og beredskapsdirektør Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 19
Johansen, Kevin Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 86
Johnson, Vilde Rådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 50
Jordbru, Asgeir Fylkesberedskapssjef Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 54 78 63
Karlsen, Tom Cato Fylkesmann Embetsledelsen 75 53 16 99
Karlsson, Anne-Grethe Assisterende fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 24
Karstensen, Gunn Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 16 70
Knutsen, Oddlaug Ellen Seksjonsleder Miljøvernavdelinga 75 53 15 55
Kolvereid, Renate Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 45
Korsvik, Wigdis Kommunikasjonssjef Stab/embetsledelse 75 53 15 82
Kosmo, John Avdelingsdirektør Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 48
Kristensen, Arne-Kristian Lærling IKT Administrasjonsavdelinga 75 53 15 74
Kristensen, Arne-Kristian Lærling IKT Administrasjonsavdelinga 75 53 15 74
Kristiansen, Anita Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 99
Krokstrand, Trine Tysnes Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 78
Kvalshaug, Ole-Jakob Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 16 00
Kvavik, Grete Nytrøen Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 42
Lamo, Torhild Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 54 78 86
Langfjord, Heleen Seniorrådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 16 63
Larsen, Inger Seniorkonsulent Stab/embetsledelse 75 53 16 24
Lea, Jan-Petter Fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 15
Lium, Sigrid Elise Miljøvernavdelinga 75 53 16 01
Løkken, Eli Assisterende fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 12
Madsen, Kjell Eivind Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 85
Maruhn, Line Mentzoni Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 87
Mentzoni, Kirsti Anita Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 32
Mjaaseth, Ragnhild Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 59
Moland, Trine Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 50
Mollnes, Solveig Underdirektør Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 13
Mortensen, Erlann Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 09
Movik, Sissel Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 80
Myreng, Monja Helen Jensen Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 76
Mørkved, Tom Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 51
Nervold, Gunhild Garte Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 64
Nilsen, Marianne Frostad Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 03
Nybakk, Liv Berit Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 28
Nygaard, Gunnar Fylkesskogmester Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 81
Olsen, Finn Bjørnar Driftsleder Administrasjonsavdelinga 75 53 15 77
Os, Vanja Ailin Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 29
Osbak, Yngve Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 79
Pavall, Ing-Lill Underdirektør Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 53 16 46
Pettersen, Elisabeth Utstøl Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 45
Pettersen, Oskar Nyheim Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 16 91
Rasmussen, Hege Senioringeniør Miljøvernavdelinga 75 53 15 56
Roaldsen, Ingrid Helen Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 46
Råheim, Sveinung Underdirektør Miljøvernavdelinga 75 53 16 89
Sande, Tor Underdirektør Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 20
Saunders, Marius Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 62
Schjelderup, Sidsel Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 94
Seivåg, Maria Larsen Senioringeniør Miljøvernavdelinga 75 53 16 05
Selfors, Line Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 02
Simonsen, Karin Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 22
Sjø, Regie Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 51
Skjerve, Gunn Randi Underdirektør Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 90
Skogstad, Ole Christian Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 98
Skogstad, Øyvind Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 68
Skogvoll Svendsen, Susanne Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 34
Sletteng, Lill Katrin Seniorkonsulent Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 53 16 45
Slettvoll, Marie Førstekonsulent Administrasjonsavdelinga 75 53 15 73
Stabbforsmo, Inger Seniorkonsulent Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 79 93
Stabell, Jorunn Simarud Assisterende fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 09
Steinvik, Karsten Fylkesberedskapssjef Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 52
Stemland Olsen, Anne Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 21
Storjord, Linda Karin Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 39
Strømhaug, Kim Lærling Byggdrift Administrasjonsavdelinga 75 54 78 47
Stuen, Svein Einar Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 52
Sund, Geir Einar Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 85
Sund, Kjersti Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 25
Sundnes, Morten Juul Fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 32
Sveaass, Axel Rådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 57
Svoen, Mildrid Elvik Rådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 53 16 43
Sæter, Lars Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 51
Søreng, Mathilde Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 20
Sørensen, Torfinn Fylkesmiljøvernsjef Miljøvernavdelinga 75 53 16 88
Tangen, Julie Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 16
Thon, Christina Nyeng Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 91
Tjeldnes, Anne Kathrine Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 11
Tjønndal, Walter Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 15 83
Totland, Magne Underdirektør Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 59
Trager, Hanne-Sofie Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 22
Troli, Merete Sosial- og vergemålsdirektør Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 47
Trones, Finn Asbjørn Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 07
Tymi, Lise Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 31
Vatne, Tore Seksjonsleder Miljøvernavdelinga 75 53 15 48
Vian, Elisabeth Kleiva Fagarbeider mediegrafiker Stab/embetsledelse 75 53 16 11
Westergaard, Gunhild Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 78 49
Westgaard, Benthe Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 14
Wika, Jannike Elise Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 54 79 84
Wuttudal, Jakob Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 33
Ystad, Åge Rådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 87
Østensen, Tino Andre Seniorrådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 15 72
Øverland, Espen Erichsen Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 81
Øvervatn, Jostein Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 41
Åmo, Vilde Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 79 86