Ansatte

Namn Stilling Avdeling Telefon
Abrahamsen Hvalby, Theresa Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 04
Abrahamsen, Trond Berg Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 87
Amundsen, Marie Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 16
Andersen, Åsmund Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 97
Andreassen, Kristin Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 41
Antonsen, Monica Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 54 78 30
Arntsen, Eirik Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 75
Austvik, Toril Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 43
Bakos, Marianne Rådgiver Stab/embetsledelse 75 53 16 15
Baltzersen, Håkon Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 77
Bang, Ingvill Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 23
Benson, Margrethe Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 62
Berg, Gisle Underdirektør Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 37
Birkestøl, Tanya Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 43
Bjerke, Marita Lysstad Seniorrådgiver Sykepleier Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 63
Bolte, Heidi Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 79 87
Bredesen, Steffen Møllevold Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 21
Breimo, Grethe Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 17
Breivik, Finn André Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 05
Brenna, Ingunn Aronsen Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 39
Bruaas, Sten Senioringeniør Miljøvernavdelinga 75 53 15 53
Brun-Jenssen, Christian Underdirektør Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 53 15 58
Bruun, Malin Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 33
Bugge, Marte Administrasjonssjef Administrasjonsavdelinga 75 53 16 62
Bygdnes, Marianne Pettersen Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 17
Bøifot, Synnøve Henriksen Seniorrådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 16 65
Dypfest, Terje Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 92
Eidissen, Gunn Tove Seniorkonsulent Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 44
Elvevoll, Sture Seniorrådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 16 68
Fahle, Torgeir Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 16 73
Farup, Arne Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 44
Fjeldstad, Anne Sofie Bråge Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 16 92
Fossli, Tonje Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 10
Furnes, Sissel Edvardsen Seniorrådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 16 60
Grepp, Sita Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 16 58
Grønmyr, Brit Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 54 79 83
Gundersen, Randi Underdirektør Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 38
Gården, Trond Underdirektør Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 35
Hansen, Maria Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 40
Hansen, Renate Blomseth Førstekonsulent Administrasjonsavdelinga 75 53 16 66
Hanssen, Hanne Margot Karbøl Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 54
Hasselberg, Kristin Seniorkonsulent Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 79 91
Haukland, Lars Utne Assisterende fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 16 84
Hedenberg, Synnøve Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 01
Hellem, Åsa Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 83
Henriksen, Espen Olaf Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 16 03
Hildonen, Lill Margrethe Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 28
Hillestad, Stein-Petter Prosjektleder Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 52
Hole, Audun Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 08
Horori, Shanaz Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 80
Hovden, Torunn Slettemark Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 49
Hovet, Solveig Johnsen Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 81
Husdal, Mia Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 57
Høimyr, Thea Sofie Sandvik Rådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 15 75
Ingebrigtsen, Anne Lise Seniorkonsulent Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 82
Ingvaldsen, Inge Sollund Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 54 79 81
Isaksen, Robert Prosjektleder Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 12
Isaksen, Tim Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 26
Iveland, Monica Andreassen Assisterende fylkesmann Embetsledelsen 75 54 78 27
Iversen, Guri Adelsten Utdanningsdirektør Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 31
Iversen, Marit Kommunal- og beredskapsavdelinga
Jarnæs, Hans Christian Underdirektør Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 82
Johannessen, Gunn Elisabeth Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 88
Johannessen, Gunn Olsboe Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 23
Johansen, Egil Kommunal- og beredskapsdirektør Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 19
Johansen, Kevin Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 86
Johnson, Vilde Rådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 50
Jonassen, Ingvild Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 54 79 82
Jordbru, Asgeir Fylkesberedskapssjef Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 54 78 63
Karlsen, Tom Cato Fylkesmann Embetsledelsen 75 53 16 99
Karlsson, Anne-Grethe Assisterende fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 24
Karstensen, Gunn Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 16 70
Knutsen, Oddlaug Ellen Seksjonsleder Miljøvernavdelinga 75 53 15 55
Kolvereid, Renate Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 45
Korsvik, Wigdis Kommunikasjonssjef Stab/embetsledelse 75 53 15 82
Kosmo, John Avdelingsdirektør Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 48
Kristiansen, Anita Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 99
Krokstrand, Trine Tysnes Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 78
Kvavik, Grete Nytrøen Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 42
Lamo, Torhild Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 54 78 86
Langfjord, Heleen Seniorrådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 16 63
Larsen, Inger Seniorkonsulent Stab/embetsledelse 75 53 16 24
Lea, Jan-Petter Fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 15
Lium, Sigrid Elise Miljøvernavdelinga 75 53 16 01
Løkken, Eli Assisterende fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 12
Madsen, Kjell Eivind Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 85
Maruhn, Line Mentzoni Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 87
Mentzoni, Kirsti Anita Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 32
Mjaaseth, Ragnhild Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 59
Moland, Trine Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 50
Mollnes, Solveig Underdirektør Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 13
Mortensen, Erlann Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 09
Movik, Sissel Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 80
Myreng, Monja Helen Jensen Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 76
Mæhlum, Vibeke Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 35
Mørkved, Tom Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 51
Nervold, Gunhild Garte Prosjektleder Administrasjonsavdelinga 75 53 15 64
Nilsen, Marianne Frostad Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 03
Nybakk, Liv Berit Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 28
Nygaard, Gunnar Fylkesskogmester Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 81
Nygård, Tilde Overingeniør Miljøvernavdelinga 75 53 15 66
Olsen, Finn Bjørnar Driftsleder Administrasjonsavdelinga 75 53 15 77
Olsen, Lise Blix Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 50
Olsen, Ole-Kristian Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 84
Os, Vanja Ailin Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 29
Osbak, Yngve Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 79
Pavall, Ing-Lill Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 53 16 46
Pettersen, Elisabeth Utstøl Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 45
Pettersen, Oskar Nyheim Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 16 91
Rasmussen, Hege Senioringeniør Miljøvernavdelinga 75 53 15 56
Roaldsen, Ingrid Helen Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 46
Råheim, Sveinung Underdirektør Miljøvernavdelinga 75 53 16 89
Sande, Tor Underdirektør Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 20
Saunders, Marius Rådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 62
Schjelderup, Sidsel Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 94
Seivåg, Maria Larsen Senioringeniør Miljøvernavdelinga 75 53 16 05
Simonsen, Karin Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 22
Sjø, Regie Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 51
Skille, Nina Seniorrådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 16 34
Skjerve, Gunn Randi Underdirektør Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 90
Skogstad, Ole Christian Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 98
Skogstad, Øyvind Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 68
Skogvoll Svendsen, Susanne Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 34
Sletteng, Lill Katrin Seniorkonsulent Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 53 16 45
Slettvoll, Marie Førstekonsulent Administrasjonsavdelinga 75 53 15 73
Stabbforsmo, Inger Seniorkonsulent Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 79 93
Stabell, Jorunn Simarud Assisterende fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 09
Storjord, Linda Karin Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 39
Strømhaug, Kim Lærling Byggdrift Administrasjonsavdelinga 75 54 78 47
Stuen, Svein Einar Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 52
Sund, Geir Einar Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 85
Sund, Kjersti Rådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 16 25
Sundnes, Morten Juul Fylkeslege Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 32
Svoen, Mildrid Elvik Rådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 53 16 43
Sæter, Lars Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 53 15 51
Søreng, Mathilde Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 20
Sørensen, Torfinn Fylkesmiljøvernsjef Miljøvernavdelinga 75 53 16 88
Tangen, Julie Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 16
Thon, Christina Nyeng Rådgiver Oppvekst- og utdanningsavdelinga 75 53 15 91
Tjeldnes, Anne Kathrine Rådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 11
Tjønndal, Walter Seniorrådgiver Kommunal- og beredskapsavdelinga 75 53 15 83
Totland, Magne Underdirektør Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 59
Trager, Hanne-Sofie Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 22
Troli, Merete Sosial- og vergemålsdirektør Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 47
Trones, Finn Asbjørn Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 07
Tymi, Lise Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 31
Utsi, Anne Isabelle Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 55
Vatne, Tore Seksjonsleder Miljøvernavdelinga 75 53 15 48
Vian, Elisabeth Kleiva Fagarbeider mediegrafiker Stab/embetsledelse 75 53 16 11
Westergaard, Gunhild Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 78 49
Westgaard, Benthe Seniorrådgiver Helse- og omsorgsavdelinga 75 53 15 14
Wika, Jannike Elise Seniorrådgiver Miljøvernavdelinga 75 54 79 84
Wuttudal, Jakob Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 15 33
Ystad, Åge Rådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 87
Østensen, Tino Andre Seniorrådgiver Administrasjonsavdelinga 75 53 15 72
Øverland, Espen Erichsen Seniorrådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 53 16 81
Øvervatn, Jostein Seniorrådgiver Landbruks- og reindriftsavdelinga 75 54 78 41
Åmo, Vilde Rådgiver Sosial- og vergemålsavdelinga 75 54 79 86