Ingen gaupejakt i Nordland

Fotograf: Håkon Berg Sundet
Fotograf: Håkon Berg Sundet

Gaupebestanden i Nordland har ligget under bestandsmålet de siste ti årene, med unntak av i 2009 og 2013. Miljødirektoratet har derfor funnet at det ikke er riktig å åpne for kvotejakt i vinter.

Når bestanden er under målet er det Miljødirektoratet som har myndigheten til å åpne for kvotejakt. Direktoratet konstaterer at bestanden i Nordland er lav og at det må legges opp til en forvaltning som bidrar til bestandsvekst og oppnåelse av bestandsmålet. Etter direktoratets vurdering er kvotejakt på gaupe i Nordland i 2020 ikke forenelig med en økt bestandsvekst. Dette er i tråd med Rovviltnemndas anbefaling.

Her kan du lese Miljødirektoratets brev til rovviltnemnda i region 7.