Rovviltnemnda i Nordland

De statlige regionale rovviltnemndene er oppnevnt av Miljøverndepartementet og Sametinget. Rovviltnemndene har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, bjørn og ulv i sin forvaltningsregion.

Her finner du informasjon om møter og beslutninger som Rovviltnemnda i Nordland gjennomfører. Det er sekretariatet som legger ut informasjon på denne siden på vegne av Rovviltnemnda.

05.08.2020

Møte 4/2020 i Rovviltnemnda

Rovviltnemnda avholder møte per e-post om utvidet kvote for betinget skadefelling av jerv. Her finner du innkalling og saksframlegg.

20.05.2020

Møte 3/2020 i Rovviltnemnda

Møte 3/2020 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholdes som fjernmøte på Microsoft Teams den 28. mai. Her finner du dagsorden, innkalling og saksframlegg.

16.04.2020

Ny leder i rovviltnemnda

Berit Hundåla er valgt til ny leder av Rovviltnemnda for region 7 - Nordland. Her er en liten presentasjon av henne. 

05.03.2020

Møte 2/2020 i Rovviltnemnda

Etter fylkestingsvalget høsten 2019 skal det oppnevnes nye medlemmer til de regionale rovviltnemndene. Fylkesmannen i Nordland er sekretariat for rovviltnemnda i region 7 – Nordland. Vi innkaller med dette til konstituerende møte for ny rovviltnemnd den 10. mars 2020 kl 17:30 på Fru Haugans hotell i Mosjøen.

06.02.2020

Møte 1/2020 i Rovviltnemnda

Rovviltnemnda avholder møte per e-post om ekstraordinære uttak av jerv. Her finner du innkalling og saksframlegg.

15.11.2019

Møte 4/2019 i Rovviltnemnda

Møte 4/2019 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholdes i Bodø den 20. november. Her finner du innkalling og saksframlegg.

11.09.2019

Møte 3/2019 i Rovviltnemnda

Møte 3/2019 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholdes i Bodø den 23. september. Her finner du innkalling og saksframlegg.

14.05.2019

Møte 2/2019 i Rovviltnemnda

Møte 2/2019 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholdes i Bodø den 29. mai. Her finner du innkalling og saksframlegg.

01.03.2019

Ekstra møte i Rovviltnemnda

Rovviltnemnda avholder ekstra møte per e-post. Her finner du innkalling og saksframlegg.

14.02.2019

Møte1/2019 i Rovviltnemnda

Møte 1/2019 i Rovviltnemnda for region 7 - Nordland avholdes i Bodø den 20. februar. Her finner du innkalling og saksframlegg.

Fleire nyhende


Aktuelt

Medlemmer i Nordland:

 • Berit Hundåla (leder)
 • Nils-Johan Kappfjell
 • Stig Tore Skogsholm
 • Mona Nilsen
 • Kim Haugan Schei
 • Olof Anders Kuhmunen

 

Møtedokumenter

Her publiseres saksframlegg og møtereferat fra møter i nemnda.

 

Revidert forvaltningsplan

Rovviltnemnda sluttbehandlet revidert forvaltningsplan i møte 20.03.2017. I møte 30.05.2018 vedtok nemnda mindre endringer i planen (forord og et vedlegg). 

Vedtatt forvaltningsplan

Vedlegg til forvaltningsplanen:

 1. Nasjonal politikk og rammevilkår
 2. Status og utviklingstrekk - rovvilt i Nordland
 3. Status og utviklingstrekk - tamrein i Nordland
 4. Status og utviklingstrekk - sau i Nordland
 5. Nemndas drøftinger av behov for endrede nasjonale rammevilkår

Samleside om revisjonsarbeidet

 

Møteplan 2020

 • Møte 1: 6. februar
 • Møte 2: 10. mars
 • Møte 3: 28. mai
 • Møte 4: 24. september
 • Møte 5: 26. november