Nytt søknadsskjema for mudring, dumping og utfyllinger

Ikke-elektroniske sprengledninger (sjokkslanger) som har drevet i land. Foto: Statens vegvesen
Ikke-elektroniske sprengledninger (sjokkslanger) som har drevet i land. Foto: Statens vegvesen

Fylkesmannen har oppdatert søknadsskjemaet for mudring, dumping og utfyllinger i Nordland. Nytt av året er blant annet et eget punkt der det skal oppgis mengde plast i massene som skal legges i sjøen.

Søknadsplikt?

Næringslivet i Nordland er aktivt, og virksomheter har ofte behov for å utvide f.eks. ved å fylle ut i sjø eller mudre for å kunne ta imot større skip. I den forbindelse oppstår det som regel et behov for enten å skaffe seg masser eller å kvitte seg med overskuddsmasser. Tiltakshavere har selv plikt til å undersøke om tiltakene er i overensstemmelse med forurensningsloven og miljøet, og i de fleste tilfellene er tiltakene søknadspliktige.

Plastforsøpling

Marin plastforsøpling er et stort miljøproblem. Som følge av strengere retningslinjer om håndtering av plastavfall setter Fylkesmannen nå større krav til tiltakshavere som ønsker å gjennomføre tiltak i sjø. I det nye søknadsskjemaet skal det for eksempel oppgis hvor mye plast utfyllingsmasser vil inneholde, og hva tiltakshaver gjør for å redusere mengden plast totalt. 

Dumping av mudremasser

Et annet nytt punkt som skal fylles ut er mengde tørrstoff i mudremasser som skal dumpes i sjø. Disse tallene skal årlig oversendes OSPAR-konvensjonen som er en konvensjon som har som formål å beskytte og bevare det marine miljøet i Nordøst-Atlanteren. 

Søknadsskjemaet

Søknadsskjemaet finner du ved å gå inn på "Skjema og tjenester" og trykke på "Miljø og klima" eller bruke søkefeltet på vår nettside. Skjemaet oppdateres ved jevne mellomrom, og det vil alltid være siste versjon som ligger på vår nettside og på vår temaside om mudring, dumping og utfylling.

Kontaktpersonar