Fristen for å levere melding om reindrift er forlenget

Landbruksdirektoratet har i dag varslet at fristen for å levere melding om reindrift er utsatt til 22. april. Bakgrunnen er uklar kommunikasjon til næringa om den opprinnelige fristen.

Muligheten for å levere melding om reindrift gikk i utgangspunktet ut 15. april. Landbruksdirektoratet har nå bestemt at systemet skal åpnes igjen.

Direkoratet har fått opplysninger om at kommunikasjonen til næringa om fristen har vært uklar. Fristen for å levere melding om reindrift blir derfor forlenget til onsdag 22. april kl. 23:59. For å levere melding om reindrift elektronisk må du logge inn i Altinn (se vedlagt lenke).

Muligheten for å levere søknad om tilskudd til siidaandeler blir i denne perioden stengt. Elektronisk skjema for tilskudd åpnes igjen fredag 25. april. Fristen for å levere søknad om tilskudd til siidaandeler er 3. juni kl. 23:59. Lenke til elektronisk skjema i Altinn ligger vedlagt.

Fylkesmannen har ansvar for å godkjenne melding om reindrift og behandle søknad om tilskudd til siidaandeler. Kopi av godkjent melding blir sendt ut når denne er behandlet. Fylkesmannen behandler søknader om tilskudd fortløpende. Før vi kan behandle tilskuddssøknaden må melding om reindrift for alle siidaandelene i reinbeitedistriktet være godkjent. Det er Landbruksdirektoratet som gjør utbetalingene. Første utbetalingsdato er 1. juli.