Ekstraordinær båndtvang for hunder i deler av Nordland

På grunn av vanskelige beiteforhold for rein har fylkesmannen innført båndtvang for hunder i Grane, Hattfjelldal, Rana, Hemnes, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål og Saltdal kommuner. Dette gjelder med virkning fra torsdag 19. mars.

Etter nøye vurdering har fylkesmannen innført båndtvang i deler av Nordland med virkning fra 19. mars. Forskriften gjelder inntil ordinære regler om båndtvang trer i kraft 1. april.

Formålet med påbudet er dyrevelferd. Hensikten er å beskytte drektige simler, kalver og rein generelt mot forstyrrelser i en kritisk periode som følge av vanskelig beiteforhold og store snømengder.

Lenke til forskriften i Lovdata ligger vedlagt. Her står det nærmere beskrevet hvilke områder den ekstraordinære båndtvangen gjelder for.

Kart over områdene hvor det er innført båndtvang ligger vedlagt.