Nordnorsk økomatpris

Prisen skal sette fokus på økologisk mat og hedre en person, organisasjon eller virksomhet som har gjort en spesiell innsats for å fremme produksjon, omsetning eller forbruk av økologisk mat i og/eller fra landsdelen.

Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark samarbeider om prisen, som kan bli utdelt årlig.