Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det sett ekstra krav til miljøomsyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjere norsk landbruk meir miljøvennleg og berekraftig, fordi erfaringar frå økologiske driftsformer blir overførte til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke dei lokale og fornybare ressursane på kvart gardsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfaldet og kulturlandskapet. Det blir til dømes ikkje nytta kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrensar kor mange dyr som kan haldast på eit bestemt areal. Økologisk landbruk bidreg dessutan til auka matmangfald og at forbrukarane får tilgang til produkta dei ønskjer. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Fylkesmannens oppgåver

Fylkesmennene har ansvar for å støtte utviklinga av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskot til utgreiings- og tilretteleggingstiltak. Dette er midlar som kan løyvast til organisasjonar, institusjonar, kommunar og ulike former for samarbeidsorgan.

Vis meir


06.02.2020

Ønsker kandidater til Nordnorsk økomatpris 2020

Vet du hvem som fortjener pris for å fremme økologisk mat i Nordland, Troms eller Finnmark? Send inn kandidater før 15. mars.

08.04.2019

Vant pris for at de sprer økomatglede

Fylkesmannen i Nordland gratulerer vinnerne av Nordnorsk økomatpris 2019. - En aktiv og engasjert formidler av matglede, og ambassadør for økologisk mat og det nordnorske kjøkken, sier juryen om Trasti & Trine i Alta. 

10.12.2018

Vi søker kandidater til Nordnorsk økomatpris 2019

Vet du om noen som fortjener å vinne en pris for å fremme økologisk mat eller økologisk produksjon i Nordland, Troms eller Finnmark? Send ditt forslag, med begrunnelse til Fylkesmannen, innen 15. januar 2019! Vinneren vil bli offentliggjort og få utdelt Nordnorsk økomatpris 2019 under økomatkonferansen, som skal arrangeres 4. og 5. april 2019 i Bodø.  

03.05.2018

Studietur om økologisk matproduksjon

Er du produsent innen landbruk som er interessert i økologisk matproduksjon i Nordland og ønsker å dra ut for å hente hjem ny inspirasjon og kunnskap?

11.09.2017

Nordnorsk økomatpris

Nordnorsk økomatpris er et tiltak i arbeidet til Fylkesmennene i landsdelen, for å påvirke til økt produksjon og forbruk av økologisk mat, i tråd med målsettinger fastsatt av Stortinget.

10.02.2017

Nordnorsk økomatpris 2017

Foreslå vinner av årets pris innen 15. juni 2017.

10.10.2016

Åpent møte om økologisk landbruk

Landbrukets ØKOLØFT inviterer til åpent møte om økologisk landbruk og bruk av lokale ressurser i Bodø, 20. oktober.

26.09.2016

Nordnorsk økomatpris 2016 er tildelt Forsvaret Indre Troms

Prisen ble utdelt for fjerde gang fredag 23. september, under SMAK nordnorsk matfestival i Tromsø.

29.07.2016

Økologisk bakekurs

Vi arrangerer bakekurs for storkjøkken med fokus på bruk av økologiske produkter. Kurset vil gå over to dager.

27.07.2016

Økologisk frokost 22. september

Velkommen til frokostseminar om økologisk mat på Rustikk i Bodø kl 8-10 torsdag 22. september!

Fleire nyhende