Medlemskap i selskapet

Nordland landbruksselskap ønsker medlemmer med interesse og engasjement for selskapets målsettinger.

Enkeltpersoner, organisasjoner og offentlige og private virksomheter kan tegne medlemskap i Nordland landbruksselskap.

Årlig medlemskontignent for personlige medlemmer: kr 100,-.
Årlig medlemskontingent for virksomheter og organisasjoner: kr 200,-.

Livsvarig medlemskap personlige medlemmer: kr 500,-.
Tiårig medlemskap virksomheter og organisasjoner: kr 1000-.

Kontaktinformasjon for medlemskap

Nordland landbruksselskap
Fylkesmannen i Nordland
Landbruks- og reindriftsavdelinga
8002 BODØ

Telefon 75 54 78 48
E-post fmnojko@fylkesmannen.no

Aktuelt

Medlemmer i selskapet per 2019

Nordland landbruksselskap har personlige medlemmer og medlemmer som er organisasjoner/virksomheter.

Organisasjoner og virksomheter som er medlem
NIBIO Bodø
4H Nordland
Fylkesmannen i Nordland, landbruks- og reindriftsavdelinga
Nordland Bondelag
NLR Nord-Norge
Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland
HORVA Nordnorsk landbruksutstilling
Nordland Bonde- og småbrukarlag