Invitasjon til landbrukspolitisk konferanse

Nordland landbruksseskap inviterer til konferanse med tittel: Landbrukspolitikk for nord - en satsing på økt bioproduksjon eller? Konferansen skal være 25. januar på Nordland kultursenter i Bodø.

Konferansen handler om Skogmeldinga og Jordbruksmeldinga som avgis høsten 2016. Konferansen er gratis og påmelding skjer til Eivind Sommerseth innen 15. januar 2017 på e-post: esommers@gmail.com eller på SMS til 90999628.

Se vedlagte program for mer informasjon om tema og foredragsholdere.