Forslag til pris for veldrevet gårdsbruk 2015

(Foto: Toril Austvik / Fylkesmannen i Nordland)

Nordland landbruksselskap ønsker forslag på kandidater til pris for veldrevet gårdsbruk innen 31. desember.

Prisen for veldrevet gårdsbruk gjelder for alle produksjoner i landbruket. Prisen består av en vandrepokal og et diplom/bilde som prisvinner får som varig minne. Prisen for 2015 blir delt ut i 2016. 

Til høyre er link til statuttene for prisen og brev som er sendt ut til diverse etater, organisasjoner og landbruksnæringa i fylket om prisen.

Innsending av forslag

Nordland landbruksselskap ønsker å få inn forslag på kandidater innen 31. desember. Forslaget skal være begrunnet.

Landbruksselskapets adresse er Nordland landbruksselskap, Moloveien 10, 8002 Bodø. Forslag kan også sendes inn på e-post til Jostein Øvervatn. Se kontaktinformasjon.