Nordland landbruksselskap

Stiftelsen Nordland landbruksselskap er et forum for landbruk, annen naturbruk og bygdeutvikling i Nordland. Økt forståelse for naturbaserte næringer og utvikling av nye næringer og trivsel på bygdene er et hovedmål. Avkastningen fra selskapets fond benyttes til tiltak som støtter opp om selskapets formål.


04.11.2019

Klima - utfordringer og muligheter for landbruket i nord

Nordland landbruksselskap inviterer til seminar 22. januar på Nordland kultursenter.  

16.07.2019

Landbruksselskapets årsmøte 2019

Årsmøtet ble gjennomført 27. mai på Statens hus i Bodø.

16.07.2019

Landbruksselskapets årsmøte 2018

Årsmøtet ble gjennomført 22. mai på Statens hus i Bodø.

27.05.2019

Pris for veldrevet gårdsbruk 2018

Pris for veldrevet gårdsbruk 2018 er tildelt Dag Jøran Einvik og Merethe Sund fra Brekkeidet i Sømna kommune.

11.12.2018

Forslag til pris for veldrevet gårdsbruk 2018

Nordland landbruksselskap ønsker forslag på kandidater til pris for veldrevet gårdsbruk innen 31. desember 2018.

22.05.2018

Pris for veldrevet gårdsbruk 2017

Pris for veldrevet gårdsbruk 2017 er tildelt Tove og Thor Holand på Engeløya i Steigen kommune

15.12.2017

Forslag til pris for veldrevet gårdsbruk 2017

Nordland landbruksselskap ønsker forslag på kandidater til pris for veldrevet gårdsbruk innen 31. desember.

27.01.2017

Vellykket landbrukskonferanse

Nordland landbruksselskap har gjennomførte 25. januar en vellykket konferanse med tema Landbrukspolitikk for nord – en satsing på økt bioproduksjon eller? Samarbeidsparter var Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag og Nordland fylkeskommune.

16.11.2016

Invitasjon til landbrukspolitisk konferanse

Nordland landbruksseskap inviterer til konferanse med tittel: Landbrukspolitikk for nord - en satsing på økt bioproduksjon eller? Konferansen skal være 25. januar på Nordland kultursenter i Bodø.

24.11.2015

Forslag til pris for veldrevet gårdsbruk 2015

Nordland landbruksselskap ønsker forslag på kandidater til pris for veldrevet gårdsbruk innen 31. desember.

Fleire nyhende