Regler for veterinærtjenester ved utbrudd av koronavirus

Landbruksdirektoratet har sendt ut informasjon om regler som gjelder ved utbrudd av koronavirus. 

Kommunene har ansvar for å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og å organisere klinisk veterinærvakt i henhold til Dyrehelsepersonelloven. Organisering av klinisk veterinærvakt bør være en del av den generelle beredskapsplanleggingen for kommunene.

Det er ikke avsatt ekstra midler til veterinærdekning i 2020 som følge av koronasituasjonen. Kommunene må selv dekke eventuelle ekstrakostnader med å oppfylle plikten til å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. 

Svar på problemstillinger Landbruksdirektoratet har fått under koronasituasjonen

Et notat fra Landbruksdirektoratet avklarer spørsmål om veterinærområdet som har oppstått i koronasituasjonen. Notatet er utarbeidet i samarabeid med Mattilsynet og er sendt til kommuner, fylkesmenn og veterinærer.

Problemstillinger som omtales

  • Viderekomne veterinærstudenter kan få lisens for kortvarig assistenttjeneste
  • Veterinærer kan annonsere gratis for å tilby tjenester
  • Veterinærer med kompetanse på produksjonsdyr, som har andre oppgaver er en beredskapsreserve - Veterinærforeningen har informasjon
  • Vaktdistrikter kan samarbeide om klinisk veterinærvakt uten at det får konsekvenser for utbetalt vakttilskudd - ikke nødvendig å søke eller melde fra
  • Ekstrakostnader til å oppfylle plikten til å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell må dekkes av hver kommune
  • Dersom vaktdeltakere forhindres fra å delta i oppsatte vakter pga karantene eller koronasykdom, kan vaktmidlene som blir frigjort benyttes til vikarer
  • Veterinærer kan ikke beordres til å utføre oppgaver for kommunene
  • Veterinærer som er i karantene men ikke har sympromer på covid-19 kan utføre arbeid i akutte tilfeller - smittehygiene skal ivaretas
  • Hvis veterinær er forhindret fra å inseminere pga koronasmitte kan personer som har tillatelse fra Mattilsynet til å inseminere i egne dyr søke om dispensasjon for å inseminere i andre besetninger
  • Maksimalt tilskudd er økt for ekstraordinære kostnader til bruk av beredskapsfartøyer ved veterinærreiser på grunn av koronaepidemien

Mer detaljer i vedlagt notat fra Landbruksdirektoratet.