Hvorfor kundepleie? Ny film klar!

Illustrasjonsfoto: Kundemøte i gårdsbutikk
Illustrasjonsfoto: Kundemøte i gårdsbutikk

I serien "Videobibliotek" er vi nå klar med en ny introduksjonsfilm av temaet "Hvorfor kundepleie?". Her har vi fått reiselivsnestor Pål Knutsson Medhus til å gi oss et lite introduksjonskurs i hvordan du bør følge opp kundene dine. 

- Filmen har fokus på hvor viktig det er med det menneskelige aspektet når det kommer til kundebehandling, sier prosjektleder Hanne-Sofie Trager ved landbruks- og reindriftsavdelinga. Det er viktig å være observant i møtet med gjestene og være tilstede for dem. 

Filmen har hovedfokus på kundereisen - altså hva du bør tenke gjennom skal skje før, under og etter møtet med gjestene dine og hvordan din rolle skal være i dette. Denne filmen vil være en kort introduksjon til temaet, og samtidig gi deg noen tips til slutt for hvordan du kan gjennomføre dette i praksis. 

-Bagrunnen for videobiblioteket er mange spørsmål fra gårdbrukere som ønsker å starte opp med lokalmat eller reiseliv på gården sin. Spørsmål og problemstillinger som gjerne må besvares for å komme videre i etableringsprosessen. 

I videobiblioteket skal vi legge til rette for lett tilgang til sentrale tema som gårdbrukerne selv har definert som viktige. Dette gir oss muligheten til å formidle kunnskap til de som trenger det, når de trenger det. Dette er mulig gjennom prosjektet Gårdsturisme og Lokalmatopplevelser i Nordland - finansiert av Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. 

Dette er en ny og innovativ måte å drive læring på - ta en titt på filmen i høyremenyen, og se gjerne etter flere filmer vi har produsert på vår Youtubekanal (Fylkesmannen i Nordland).