BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//github.com/rianjs/ical.net//NONSGML ical.net 4.0//EN VERSION:2.0 BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:20171029T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZNAME:CET TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:20180325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=4SU;BYMONTH=3 TZNAME:CEST TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTEND;TZID=Europe/Berlin:20191115T160000 DTSTAMP:20191112T084110Z DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20191115T080000 LOCATION:Bodø SEQUENCE:0 SUMMARY:Oppfølgingsordningen - regional konferanse UID:661fc8ce-04d6-40f2-b5b2-20b12b3884cd X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Samlingen er kun for kommuner i op pfø\;lgingsordningen.

Frist: 15.11.2 019 08:00
Lenke: https://www.fylkesmannen.no/nn/Nordland/Kurs-og-konfer anse/2019/11/oppfolgingsordningen---regional-konferanse/
Arrangør: Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe: Kommuner i oppfølgingsordningen
BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY SUMMARY:Oppfølgingsordningen - regional konferanse TRIGGER:P1D END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR