Grensejustering Rødøy-Lurøy: Innbyggerne skal høres

Bilde av kart som viser delingsforslag. Se link til kartet i saken under her.
Bilde av kart som viser delingsforslag. Se link til kartet i saken under her.

Innbyggerne på Nesøya, Selsøya, Tonneshalvøya og Østre side av Sørfjorden skal høres før grensejusteringssaken i Rødøy og Lurøy avgjøres.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har bedt Fylkesmannen om å innhente synspunkter fra innbyggerne før 1. juli 2019. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med kommunene.

Se vedlagte oppdragsbrev og pressemelding fra KMD.

Til kart som viser alle delingsforslagene