Grunnlagsdokumenter for Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur

En rekke dokumenter fra hver kommune har inngått i grunnlaget for Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur i Nordland.

Dokumentene som kan lastes ned kommunevis omfatter blant annet kommunevise utredninger, nabosamtaler, intensjonsavtaler, resultater av folkeavstemninger, kommunestyrevedtak og opinionsundersøkelser.