Kommunereforma

Kommunereforma har gitt færre kommunar, og frå 2020 er det 356 kommunar i Noreg. 

2020 er det første året for 47 nye kommunar som følgje av kommunereforma.

Fylkesmennene skal i 2020 vurdere kompensasjon til kommunar som slår seg saman og får eit tap på grunn av utilsikta verknader i inntektssystemet. Fylkesmannen skal også, ved behov, bidra med fagleg støtte til dei nye kommunane. 

Vis meir


14.10.2019

Hva må kommunene gjøre dersom de har valgt ordfører og varaordfører ved skriftlig avstemning?

I den nye kommuneloven kan man ikke lenger bruke skriftlig avstemning ved valg og ansettelser. Dette innebærer blant annet at ordfører og varaordfører må velges ved åpen avstemning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i en uttalelse av 10 oktober 2019 at noen kommunestyrer likevel har gjennomført skriftlige avstemninger, men at det ikke nødvendigvis betyr at valget er ugyldig.

10.01.2017

Fylkesmannens tilleggstilrådning - kommunereformen

Fylkesmannen i Nordland oversendte 6. januar 2017 sin tilleggstilråding i kommunereformen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

29.09.2016

Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur

Rapporten og sammendrag av utredningsdokumenter fra kommunene kan lastes ned.

29.09.2016

Grunnlagsdokumenter for Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur

En rekke dokumenter fra hver kommune har inngått i grunnlaget for Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur i Nordland.

28.09.2016

Informasjonsmøtet om kommunereformen kan følges via streaming

Møtet begynner kl 10.15, torsdag 29. september. Klikk deg inn med den grå knappen nederst for å se.

16.09.2016

Informasjonsmøte/pressekonferanse om kommunereformen

Vi inviterer til informasjonsmøte om Fylkesmannens faglige tilrådning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om kommunestruktur i Nordland. Av hensyn til tilreisende deltagere er møtet utsatt til kl 10.15.

29.08.2016

Oppsummering og tilrådning i kommunereformen

Fylkesmannen er nå i gang med å oppsummere reformprosessen i Nordland, og skal utarbeide sin egen vurdering og tilrådning om framtidig kommunestruktur i fylket.

20.07.2016

Forlenget frist - kommunereformen

Kommuner som ikke rakk å ferdigstille arbeidet rundt kommunesammenslåinginnen 1. juli, har fått forlenget frist ut 2016.

17.06.2016

Rapporteringsskjema: endelig vedtak kommunereformen

Her finner du skjema for innsending av endelig vedtak kommunereformen.

01.03.2016

Kommunedagan 2016 er i gang

Fylkesmann Hill-Marta Solberg innledet Kommunedagan i Nordland 2016 med utfordringsbildet nordlandskommunene står foran.

Fleire nyhende