Tiltak i kommunesektoren for å ta Norge ut av krisen

Regjeringen trapper opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi etter koronakrisen. – I den nye tiltakspakken foreslår regjeringen å bevilge 5,7 milliarder kroner til tiltak i kommunesektoren. Disse pengene kommer på toppen av de 10,8 milliarder kronene kommunesektoren allerede har fått som følge av koronakrisen, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

1,3 milliarder kroner er økning i rammetilskudd som blant annet går til kollektivtransport, og skjønnsmidler for å kompensere kommunene for smitteverntiltak. 4,4 milliarder kroner er øremerkede tilskudd til kommunesektoren som skal gå til å få fart på norsk økonomi igjen, blant annet gjennom vedlikeholdstiltak.

– Veien ut av krisen handler om å skape mer og inkludere flere. Det gjør vi ved å få folk tilbake i jobb over hele landet. Derfor foreslår vi blant annet å bevilge 600 millioner kroner til næringsutvikling i kommunene, sier Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister (H).

 

Vedtatte tiltak pr 29.05.2020

 

Klikk på lenkene og les mer om de ulike tiltakene på regjeringen.no