Presenterer ny kommuneproposisjon i direktesending

I Kommuneproposisjonen 2021 presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. 

Kommuneproposisjonen 2021 og revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2020 ble presentert og gjennomgått på KS sitt digitale stormøte 13. mai.  Til stede var både kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. 

Les mer om dette og se opptak fra stormøte på KS sine nettsider her!

KS Nord-Norge arrangerte eget teams-møte 18. mai for ordførere, kommunedirektører og økonomisjefer i Nordland vedrørende revidert nasjonal budsjett 2020 og kommuneproposisjonen 2021.