Ekstra skjønnsmidler til forebyggende tiltak knyttet til vårflommen

Nordland fikk mandag tildelt 9,5 millioner kroner i skjønnsmidler til forebygging av flomskader av en samlet ramme på 100 mill. kroner. 

Disse er fordelt til berørte kommuner etter behov og tiltak som kommunene har spilt inn.

Her er fordelingen:

Vefsn:             Kr. 3.160.000,-
Grane:            Kr.      85.000,-
Hattfjelldal:     Kr.    340.000,-
Rana:             Kr.     850.000,-
Beiarn:           Kr.     290.000,-
Saltdal:          Kr.  4.775.000,-