Skjønnsmidler 2016 - 3.tildeling

Fylkesmannen i Nordland har fordelt skjønnsmidler med søknadsfrist 01.06.2016.

Fordelingen fremgår av vedlagt brev til høyre i skjermbildet.

Mer informasjon om skjønnsmidler 2017 og nye  søknadsfrister kommer snart.