Veileder om smittevern for skoler og SFO

Skolene gjenåpner fra 27. april. Illustrasjon: Pixabay.com
Skolene gjenåpner fra 27. april. Illustrasjon: Pixabay.com

27. april starter gjenåpningen av skolene. Den nye nasjonale veilederen om smittevern på barnetrinnet (1.-7.trinn) gir råd og føringer for hvilke tiltak skolene må sette i verk før åpningen og under drift.

Skolene åpner i første omgang for elever på 1.- 4. trinn. Dette berører 10690 elever i Nordland. I tillegg gjenåpner skolefritidsordningen. Dette berører om lag 5000 barn i fylket.

Tre grunnpilarer for å hindre smitte

Målet med rådene i veilederen er å forhindre utbrudd av covid-19. De tre viktigste grunnpilarene for å hindre smittespredning er:
1. Syke personer skal ikke være på skolen eller SFO
2. God håndhygiene
3. Redusert kontakt mellom personer.

- I likhet med veilederen for barnehagene som kom i forrige uke, gir dette gode og grundige retningslinjer for skolene. Vi er glade for at det nå blir mulighet for gjenåpning av skolene fra 27. april. Veilederen bidrar til at dette skal skje på en trygg måte, sier undervisningsdirektør Guri A. Iversen hos Fylkesmannen i Nordland.

Fredag 24. april inviterer Fylkesmannen samtlige skoleeiere og ledere, også de private skolene, til et informasjonsmøte på Skype der skoleveilereden vil bli gått gjennom. 

Veilederen for skolen er bygd opp på samme måte som retningslinjene for barnehagene. Her vil skolene finne tydelige råd og anbefalinger for hva skal gjøres når sykdom oppstår på skolen/SFO, en i husstanden til en elev/ansatt blir syk.

Videre beskriver veilederen hvordan skolene skal etablere rutiner for god hånd- og hostehygiene skal gjennomføres. Dette skal skje gjennom god opplæring for både ansatte og elever og gjentatte påminnelser.

Organisering

Veilederen gir også forslag til hvordan grupper av barn og voksne (kohorter) kan organiseres, når det gjelder størrelse og samarbeid mellom gruppene.
Når det gjelder lek og friminutt, er rådet å ha ulike tidspunkt for friminutt for å begrense antall elever som er ute samtidig.

Skoleskyss

Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig. Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte med minst et seters mellomrom.

Sjekklister

Veilederen inneholder også sjekklister for hvilke tiltak som må være på plass før gjenåpning og under drift av skolen. Det er skoleeiers ansvar å sørge for at smittevern-tiltakene er på plass og for at ansatte er godt kjent med innholdet og utførelse av smitteverntiltak.

Veilederen ble presentert under regjeringens pressekonferanse 20. april og er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Oppdraget ble gitt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, via Helsedirektoratet.

I første omgang gjelder gjenåpningen for elever på  1.-4. trinn og SFO. Målet er også at ungdomsskolene og videregående kan åpne for alle før sommerferien. Veiledere for hele skolesektoren er klar allerede nå. Se linker på siden her.