Samlet informasjon om regelverk og anbefalinger

Rundskriv I-5/2020 med samlet oversikt over regelverk og anbefalinger
Rundskriv I-5/2020 med samlet oversikt over regelverk og anbefalinger

Rundskriv I-5/2020 samler alle forskrifter med hjemmel i smittevernlova, og kommunenes lokale forskrifter med hjemmel i samme lov. I tillegg er Helsedirektoratets anbefalinger og råd for å handtere koronasituasjonen samlet i rundskrivet.

Helse- og omsorgsdepartementet har samlet alle tiltak som er iverksatt, og forståelsen av disse, i et rundskriv.

I rundskrivet orienterer departementet om sentrale forskrifter, med fokus på bestemmelser om forbud mot aktiviteter og virksomheter, forholdet til Helsedirektoratets anbefalinger, kommunenes anledning til selv å fatte vedtak på utvalgte områder og tilsynsrollen.

Her kan du lese hele rundskriv I-5/2020.