Kriseledelse og krisestab har faste møter daglig

På grunn av koronautbruddet har Fylkesmannen i Nordland etablert både utvidet kriseledelse og krisestab. Fra og med tirsdag 17. mars og inntil videre blir det daglige møter for både kriseledelsen og krisestab.

Kriseledelsen ledes av fylkesmannen og består av embetsledelse og avdelingsdirektører, fylkesberedskapssjef, kommunikasjonssjef og HR-sjef. Krisestaben består av beredskapsseksjonen og er i tillegg supplert med representanter fra alle avdelingene. Krisestaben ledes av fylkesberedskapssjefen.

- Fylkesmannen i Nordland følger hele tiden situasjonen rundt koronautbruddet svært nøye og jobber i tett kontakt med kommunene i Nordland, nasjonale myndigheter og andre regionale og sentrale aktører, sier fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru. 

Beredskapen hos Fylkesmannen i Nordland vil bli styrket med ressurser ut fra behov, så lenge koronakrisen pågår.

- Vi er imponert over den formidable innsats som gjøres ute i den enkelte kommune. Vårt hovedansvar er samordning. Det innebærer at vi gjør det vi kan for å legge til rette for at alle berørte aktører i fylket (både offentlige og private virksomheter) har nok informasjon og oversikt over gjeldende tiltak for å kunne utføre en best mulig håndtering av situasjonen lokalt. I dette ligger det også et ansvar for Fylkesmannen å holde oversikt over situasjonen i Nordland og melde dette videre til nasjonale myndigheter.

- Vi er alle i en krevende situasjon. Derfor må vi alle gjøre det vi kan for å hindre spredning av koronaviruset.  Derform minner vi om; lytt til rådene, fra både nasjonale myndigheter og din kommune. Samfunnets samlede ressurser er under press og dette er ikke tiden for å være individualist.

- Situasjonen vi er i kan bli langvarig, men hvis hver og en av oss gjør en innsats for å forhindre smitte, vil vi kunne komme oss raskere igjennom denne krisen. Det vil bidra til at vi hurtigere kan komme tilbake til den normale hverdagen, der vi igjen kan utfolde oss slik vi er vant til, sier fylkesberedskapssjefen.