Psykisk utviklingshemming

Bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

Skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner

Det er for tiden ikke mulig å benytte elektronisk skjema ved melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 9-5, tredje ledd bokstav a. Fylkesmannen ber om at kommunene benytter nytt skjema som er lagt ut i høyremenyen under overskriften: Relaterte skjema

Utfylt skjema må skrives ut og sendes inn til Fylkesmannen pr. post.

Nytt rundskriv HOL kapittel 9 - Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.

Rundskriv IS-10/2015 erstatter rundskriv IS-10/2004.

Du finner rundskrivet i linken til høyre.

Kontakt oss

Liv Berit Nybakk
75 53 15 28

Finn Asbjørn Trones
75 53 15 07

Berit Kjølmoen
75 53 16 59

Regelverk

Lov om kommunale helse- og omsorgsatjenester m.m kap 9

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema