Psykisk utviklingshemming

Bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming

 

Nytt rundskriv HOL kapittel 9 - Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming.

Rundskriv IS-10/2015 erstatter rundskriv IS-10/2004.

Du finner rundskrivet i linken til høyre.

Kontakt oss

Liv Berit Nybakk
75 53 15 28

Finn Asbjørn Trones
75 53 15 07

 

Regelverk

Lov om kommunale helse- og omsorgsatjenester m.m kap 9

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema