Nyttig informasjon om pasient- og brukerrettighetsloven

Vedtaksskjema og regelverk for tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4A.

Det har vært mange spørsmål om hvor vedtaksskjema og lovtekst for tvungen helsehjelp kan lastes ned.

Vedtaksskjemaet er i wordformat og det anbefales at det utfylles elektronisk.

Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema