Tilskudd

Tilskudd til bruker- og pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefeltet er nå kunngjort på Helsedirektoratets netttsider.

Søknasfrist er 1.februar 2016.

For mer informasjon, regelverket og søknadsskjema - se linken på høyremenyen.