Tilskuddsmidler - forebygging av uønskete svangerskap og abort

Kommuner, stiftelser, organisasjoner og lignende kan søke om midler til lokale tiltak for forebygging av uønskete svangerskap og abort. Søknadsfristen er 18. januar 2013.

Søknaden sendes til Fylkesmannen i Nordland, Helse- og omsorgsavdelinga, 8002 Bodø

Lenker til søknadsskjema og øvrig informasjon om handlingsplan ”Forebygging av uønsket svangerskap og abort – strategier for bedre seksuell helse" til høyre.