Folkehelseprofiler for 2017

mennesker, folkehelse, drikke vann, vaske hender
mennesker, folkehelse, drikke vann, vaske hender (Foto: Folkehelseinstituttet / Folkehelseinstituttet)

Folkehelseprofilene for 2017 er publisert

Folkehelseprofilene er tilgjengelige på Folkehelseinstituttets nettside, se lenke i høyre meny.

Tema for årets profiler er antibiotikaresistens og forebygging av infeksjoner. Folkehelseprofilene er gode verktøy i kommunens oversiktsarbeid, jf. § 5 i folkehelseloven.