Folkehelseprofiler for kommunene 2016

Årets tema er sosiale helseforskjeller, og profilene har fått med statistikk for alkoholbruk, inaktivitet, ensomhet, lokalmiljøkvalitet og deltakelse i fritidsorganisasjoner fra Ungdata-undersøkelsen.