Rundskriv om tilskudd til tros- og livssynssamfun 2015

Fristen for å søke om statlig og kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn er i 2015 satt til 13.mars.

Fristen er absolutt og krav om tilskudd mottatt etter dette tidspunkt vil derfor bli avvist.

Rundskrivet finner du i høyremenyen her, sammen med kravskjema og lenke til Kulturdepartementet.

Rundskriv med informasjon samt kravskjema er også sendt tros- og livssynssamfunnene.