Statsborgerseremoni i Bodø

Fylkesmannen i Nordland har invitert til statsborgerseremoni i Bodø lørdag 5. mai. Vi holder to seremonier samme dag - den første kl. 11.00 og den andre kl 15.00. Her kan de inviterte melde seg på innen den 13. april. Se invitasjonen for hvilken seremoni du er invitert til.

Seremonien vil finne sted på NORD Universitet i Bodø og holdes for nye statsborgere som bor i den midterste og sørligste delen av Nordland.

Invitasjon er sendt i posten til alle som har fått norsk statsborgerskap i løpet av det siste året, og har fylt 12 år. 

Målet med en statsborgerseremoni er å ønske nye statsborgere velkommen og markere at nye medlemmer tas opp i det norske fellesskapet. 

Det vil bli arrangert egen seremoni for nye statsborgere som bor i den nordligste delen av fylket 6. oktober.  Invitasjon til denne sendes ut i løpet av august.

Påmelding til Statsborgerseremoni Bodø 5. mai 2018
For inviterte til seremonien kl. 11.00
For inviterte til seremonien kl. 15.00
 
MIN PERSONALIA:
GJESTER JEG ØNSKER Å HA MED:
Kryss av om gjest 1 er under 12 år
Kryss av om gjest 2 er under 12 år

Kontaktpersonar