Bernt Arntsen fra Rødøy er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Arntsen fikk medaljen for sitt frivillige arbeid i flere foreninger og sitt engasjement innen kultur- og lokalhistorie i kommunen.

Medalje og diplom ble overrekt av ordfører Olav Terje Hoff på kommunestyremøtet 13. desember 2018.

Kontaktpersonar