Medaljar og ordenar

Kongens fortjenstmedalje tildeles sammen med diplom
Kongens fortjenstmedalje tildeles sammen med diplom (Foto: Marianne Bakos / Fylkesmannen i Nordland)

Kongens fortenestemedalje vart stifta av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Medaljen blir delt ut som påskjønning for innsats av særleg samfunnsgagnleg natur.

Fortenestemedaljen blir delt ut som påskjønning for:

  • pionerinnsats eller annan spesiell innsats av særleg samfunnsgagnleg natur på område som kunst, kultur, vitskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særleg fortenestefull ulønt innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlege eller private verv, i frivillige organisasjonar eller i anna samfunnsnyttig verksemd
  • særleg fortenestefullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentleg teneste der innsatsen har lege langt over det normale, og der vedkommande også har vist aktivt samfunnsengasjement utover arbeidsinnsatsen sin
  • ein livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttane for tildeling av Kongens fortenestemedalje blir endra i tråd med samfunnsutviklinga. Den siste endringa vart gjort 30. mars 2012. Etter dei nye statuttane blir det lagt avgjerande vekt på at kandidatar til medaljen har gjort samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samstundes blir det ikkje lenger lagt vekt på tenestetid i 40 år eller meir.

Den siste oppdateringa av statuttane medfører også at omgrepet "Kongens fortenestemedalje i sølv" fell bort og blir erstatta av "Kongens fortenestemedalje". Kongens fortenestemedalje i gull blir berre tildelt i heilt ekstraordinære tilfelle og kan ikkje søkjast om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden vart stifta av kong Oskar I 21. august 1847 og vart sist revidert 19. juni 2015. Ordenen blir tildelt som påskjønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortenestemedalje og St. Olavs orden skal stilast til H.M. Kongen og sendast via Fylkesmannen i fylket der kandidaten bur.

Vis meir


25.11.2019

Kongelige påskjønnelser

Medaljedryss i høst.

12.08.2019

Medaljedryss i vår og sommer

Siden mai måned har disse personene fått medalje og diplom.

21.12.2018

Bernt Arntsen fra Rødøy er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Arntsen fikk medaljen for sitt frivillige arbeid i flere foreninger og sitt engasjement innen kultur- og lokalhistorie i kommunen.

10.07.2018

Birger Olaf Johan Johannessen fra Lurøy er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Johannessen fikk medaljen for sin innsats for lokalsamfunnet og for den omsorgen han har for alle som har behov for en hjelpende hånd i hverdagen.

08.03.2018

Harald Brygfjell fra Hemnes kommune har mottatt Kongens fortjenstmedalje

Harald Brygfjell sin store interesse har vært lokalhistorie på Helgeland og spesielt i Hemnes kommune. 

26.02.2018

Trond Rydsaa fra Hemnesberget har mottatt Kongens fortjenstmedalje

Ildsjel og lege Trond Rydsaa fikk utmerkelsen for sitt store engasjement for lokalsamfunnet i Hemnes kommune.

12.01.2018

Otto Ingvard Holdal fra Vestvågøy har mottatt Kongens fortjenstmedalje

Otto Holdal fikk utmerkelsen for en betydelig samfunnsinnsats både yrkesmessig, politisk og på frivillig basis i lag og foreninger.

04.01.2018

Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2018

Kommunene oppfordres til å foreslå mottakere av Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig. Forslag sendes til Fylkesmannen.

20.12.2017

Disse fikk Kongens fortjenstmedalje høsten 2017

Høsten 2017 fikk fire personer i Nordland Kongens fortjenstmedalje. Her er oversikten:

02.05.2017

Ninny Petrine Jensen er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Ninny Petrine Jensen fra Bodø ble tildelt Kongens fortjenstmedalje under en tilstelning i kommunen torsdag 27. april.

Fleire nyhende