Ny salærsats fra 01.01.2015

Salærsatsen for advokater i rettshjelpssaker heves fra 965 til 970 kroner.

Salærsatsen for tolker heves også, fra 772 til 776 kroner.

Endringen får kun virkning for arbeid avsluttet 01.01.15 eller senere.

Se rundskriv i lenken til høyre.