Ny salærsats fra 01.01.2014

Salærsatsen for advokater i straffesaker og i benefiserte saker heves fra 945 til 965 kroner.

Salærsatsen for tolker heves også, fra 756 til 772 kroner.

Endringen får kun virkning for arbeid avsluttet 01.01.14 eller senere.

Det er også gitt nye satser for visse medisinsk sakkyndige oppdrag (rundskriv G-06/2013). Rettsgebyret neste år forblir uendret på 860 kroner.