Ny salærsats for 2016

Salærsats for advokater i rettshjelpsaker er fra 01.01.16 økt til kr 995,-. For tolk i disse sakene er satsen nå kr 796,-.

Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet

Vi viser for øvrig til rundskriv G-05/2015 (se lenke til høyre).