Mottak og bosetting

Informasjon om mottak og bosetting av flyktninger og asylsøkere.

Det å ta i bruk f.eks. hoteller, sykehjem, skoler og privatboliger som asylmottak reiser enkelte problemstillinger etter plan- og bygningsloven.

I boksen til høyre ligger rundskriv H-4/15 fra 16.06.15, om kommunens behandling av saker som berører asylmottak, samt lenke til andre relevante kilder.