Helsetjenester til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente

Helsedirektoratet har oppdatert og digitalisert Veileder for helsetjenestetilbudet til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente (IS-1022)

 

I veilederen er det et nytt og oppdatert skjema for helseundersøkelse ved tre måneder. Skjemaet kan fylles ut elektronisk og vedlegges pasientens journal. Foreløpig inngår ikke skjemaet i elektroniske journalsystemer.

Helsedirektoratet anmoder om å følge anbefalingene i veilederen og å bruke det nye skjemaet.

 

Helsedirektoratet har også utarbeidet informasjon om rett til helsehjelp for flyktninger og asylsøkere som er oversatt til engelsk på helsenorge. No

Folkehelseinstituttets temaside om Asylsøkeres helse anbefales