Helsetjenester

Her finner du informasjon om helsetjenester knyttet til flyktninger.

Rett til helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen:

Alle i Norge har rett til helse- og omsorgstjenester. Helsedirektoratets informasjon om rettigheter og tjenester bør gjøres tilgjengelig slik at alle får nødvendig helsehjelp. Lenke til veiledere om dette finnes til høyre.

NAKMI – norsk kompetansesenter for minoritetshelse

NAKMI arbeider på oppdrag fra helsedirektoratet. Lenke til deres informasjon om syriske flyktninger og helsetjenester finnes til høyre. 

Smittevern

Folkehelseinstituttet har nasjonale oppgaver innen blant annet smittevern. Lenke til deres informasjon om tuberkolose finnes til høyre. Der er også lenke til brev til kommunene om tuberkolosekontroll.

Psykisk helse

Hver kommune har opprettet et psykososialt kriseteam og det finnes ansatte som jobber med psykisk helse i kommunene til daglig.  Kommunene bør vurdere om og hvordan egne ansattes kompetanse kan brukes i den ekstraordinære situasjonen som er oppstått.

RVTS nord

Ressurssenter mot vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) er vårt regionale kompetansesenter. Lenke til nettsiden deres finnes til høyre.