Asylsøkerprosessen

Når noen søker om vern i Norge, blir de registrerte som asylsøkere. Alle som frykter forfølgning eller umenneskelig behandling i hjemlandet kan søke asyl.

Her er en oversikt over hva som skjer fra asylsøkeren kommer til Norge, til det blir gitt svar på asylsøknaden.

Oversiktskart over asylsøkerprosessen

 

Se større utgave i høyremargen av denne siden.

Siden kommunene har en nøkkelrolle når det gjelder asylsøkerer har Utlendingsdirektoratet opprettet en egen informasjonsside rettet mot kommunene.