Asylsøkerprosessen

Når noen søker om vern i Norge, blir de registrerte som asylsøkere. Alle som frykter forfølgning eller umenneskelig behandling i hjemlandet kan søke asyl.

Her er en oversikt over hva som skjer fra asylsøkeren kommer til Norge, til det blir gitt svar på asylsøknaden.

Oversiktskart over asylsøkerprosessen

Oversiktskart over asylsøkerprosessen

 

Se større utgave i høyremargen av denne siden.

Siden kommunene har en nøkkelrolle når det gjelder asylsøkerer har Utlendingsdirektoratet opprettet en egen informasjonsside rettet mot kommunene.