Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Folk og samfunn

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.


21.12.2020

Forsterket psykososial beredskap til jul og nyttår

Helsedirektoratet oppfordrer kommunene til å gå sammen med ideelle og frivillige organisasjoner om å holde dørene åpne og forsterke tiltakene i jula. 


26.10.2020

Fylkesmannen blir statsforvalteren fra nyttår

Fra 1. januar skal fylkesmennene ha tittelen statsforvalter.


09.10.2020

Et hav av muligheter til å støtte TV-aksjonen

Årets TV-aksjon går av stabelen den 18. oktober. - I år samler vi inn penger som er øremerket avfallshåndtering for 900 000 personer i Sørøst-Asia. Slik skal det bli mindre plast i havene, sier Torunn S. Hovden, som er Fylkesmannens representant i Nordlands TV-aksjonskomité.


25.08.2020

Styrker kommunenes kunnskap om retten til samiskopplæring

Samiske elever har rett til samiskopplæring, men mange kommuner mangler kunnskap om denne rettigheten. Fylkesmannen i Nordland arrangerer derfor eget webinar om samiskopplæring for alle kommunene 10. september.


09.07.2020

Ber kommunene sørge for god informasjon til turistene

For å hjelpe kommunene med å få ut informasjon til turistene og andre innreisende, har Helsedirektoratet laget informasjonsmateriell på flere språk som kan trykkes opp og deles ut.


09.07.2020

Risiko for svikt i tjenestetilbud til enslige mindreårige asylsøkere

Fylkesmannen i Nordland mener det er risiko for svikt i tjenestetilbudet til enslige mindreårige asylsøkere når det gjelder omsorg og ivaretakelse.


03.07.2020

Nye statsborgere får hilsen fra fylkesmannen

På grunn av Covid-19 blir det ingen statsborgerseremonier i 2020 for nye statsborgere i Nordland. Alle nye statsborgere får i stedet tilsendt en hilsen fra fylkesmann Tom Cato Karlsen sammen med en flott gavebok.

- På grunn av utfordringene ifm Covid-19 og vårt ønske om å tilby et koselig og nært arrangement, finner vi det vanskelig å avholde statsborgerseremonier i år, forklarer seniorrådgiver og arrangør Sidsel Schjelderup.


18.05.2020

Fristen for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019 vil ikke bli forlenget ytterligere

Fast frist for å sende inn regnskap og årsmelding er 10. april. På grunn av det pågående koronautbruddet besluttet Barne- og familiedepartementet 16. mars 2020 å forlenge fristen til 15. mai 2020.  Fristen forlenges ikke ytterligere.


15.05.2020

Kommunekonferansen 2020

Kommunekonferansen 2020 - for ordførere, rådmenn, kommunedirektører, politisk- og administrativ ledelse i Nordland - ble gjennomført på digital plattform den 2. og 3. juni. Her finner du opptak og presentasjoner fra konferansen.


04.05.2020

Nordland får 42,6 millioner i kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO

Kommunene og de private barnehagene mistet inntekt fra foreldrebetaling i perioden barnehager og skolefritidsordninger var stengt på grunn av utbruddet av koronaviruset.
– Staten kompenserer kommunene for inntektsbortfallet og utbetaler én milliard kroner i økt rammetilskudd, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel