Stor deltakelse på fagsamling for samisklærere

Fylkesmannen hadde invitert alle samisklærere i Nordland samt Sametinget til kompetanseheving og erfaringsutveksling til fagsamlingen i Bodø 3. og 4. oktober. Foto: Kevin Johansen/Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen hadde invitert alle samisklærere i Nordland samt Sametinget til kompetanseheving og erfaringsutveksling til fagsamlingen i Bodø 3. og 4. oktober. Foto: Kevin Johansen/Fylkesmannen i Nordland

Nordland har i en årrekke hatt god økning i det samiske elevtallet. Stadig flere barn får et samisk språktilbud i barnehagen og ønsker å fortsette med dette på skolen. I begynnelsen av oktober arrangerte Fylkesmannen fagsamling der nesten samtlige av fylkets samisklærere deltok.

Kunnskapen om rettigheter til samiskopplæring er gjort mer kjent og stadig flere unge ønsker å lære samisk.

- Aldri har så mange fått samiskopplæring i barnehage, i skolen, på høgskoler og universitet og i voksenopplæringa som nå. Derfor er det vår klare oppfatning at samiske språk er i framgang, sier seniorrådgiver Kevin Johansen ved Oppvekst- og utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland.

Fylkesmannen i Nordland har nasjonalt koordineringsansvar for sørsamisk og lulesamisk fjernundervisning i Norge.

Utviklingsprogram

Fylkesmannen deltar aktivt i en rekke utviklingsoppgaver for å styrke og utvikle samisk opplæring i Norge, blant annet rekrutteringsprosjektet for flere samisktalende lærere og mer effektiv språkopplæringsmetodikk, den såkalte Ulpan-metoden.

Fylkesmannen hadde invitert alle samisklærere i Nordland samt Sametinget til kompetanseheving og erfaringsutveksling til fagsamlingen i Bodø 3. og 4. oktober. Det er 25 samisklærere i fylket og nesten samtlige deltok på tiltaket.

Dele erfaringer

- Mange av fylkets samisklærere arbeidere mye aleine og har ikke alltid mulighet til faglige diskusjoner om sitt fag i arbeidshverdagen, derfor satte de stor pris på å kunne møtes og dele erfaringer samt å få mulighet til å styrke sin kompetanse, sier Johansen.

Det var flere spennende foredragsholdere på samlinga. Blant annet kurset Martin Giæver, kjent fra blant annet Dagsrevyen og Sommeråpent i NRK, deltakerne i hvordan lærerne skulle formidle sitt budskap på en best mulig måte til elevene.

Samisk fagsamling i Bodø

 

Samisk fagsamling i Bodø.

Kontaktpersonar