Seminar om teknologi, algoritmisk tenkning og programmering

Utdanningsdirektoratet invitrerer til dagsseminar om teknologi, algoritmisk tenkning og programmering i de nye læreplanene torsdag 5. desember.

Målgruppen er lærerespesialister i realfag, praktisk-estetiske fag og profesjonsfaglig digital kompetanse som arbeider i grunnskolen, samt skoleeiere.

Dagsseminar om teknologi, algoritmisk tenkning og programmering i de nye læreplanene

Seminaret skal øke kompetansen i teknologi, algoritmisk tenkning og programmering, som fra 2020 blir del av læreplanene i flere fag. Seminaret gir også innblikk i arbeidet med en kompetansepakke som er under arbeid, som skal støtte skoler og eiere i arbeidet med teknologi, algoritmisk tekning og programmering i de nye læreplanene.

Hvem er seminaret for?
Seminaret er spesielt relevant for lærerspesialister i matematikk, naturfag, musikk og kunst og håndverk, og deres skoleeiere.

Skoleeiere med lærerspesialister i andre fag er også invitert til å delta. For å ha utbytte av seminaret bør dere ha gjort dere noen tanker om arbeidet med teknologi, algoritmisk tenkning og programmering.

Tid og sted

  • Tid: Torsdag 5. desember, kl. 10 – 17
  • Sted: Radisson Blu, Gardermoen

Påmeldingsfrist er 15. november