Barnehage- og skolemiljø - nye puljer!

Barn som ser inn vindu
Barn som ser inn vindu (Foto: Elisabeth Kleiva Vian / Fylkesmannen i Nordland)

Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Læringsmiljøsenteret inviterer til deltakelse i læringsmiljøprosjekter for barnehager og skoler. Satsingen gir kompetanseheving i å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.

Dette handler om barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling - det betyr at alle ansatte på den enkelte enhet deltar i satsingen. Det er nå klart for å melde sin interesse til pulje 5.

Fylkesmannen har ansvaret for å informere og rekruttere barnehager og skoler til de ulike tilbudene i satsingen. Vi sender ut brev med vedlegg til alle barnehager og skoler i Nordland om satsingen Inkluderene barnehage- og skolemiljø (IBS), se dette i relaterte dokumenter.

De tre tilbudene er:

Læringsmiljøprosjektet - pulje 5 (2020-2022)

 • for skoler og barnehager som er motiverte og prioriterer å arbeide med læringsmiljø og mobbing
 • dere har behov for og ønsker direkte støtte og veiledning fra eksterne veiledere
 • dere forplikter dere til veiledning, samlinger og mellomarbeid over fire semester
 • oppstartsamling på Gardermoen for eiere, styrere og rektorer 21.04.2020
 • bare en kommune får delta fra Nordland
 • satsingen er fullfinansiert, men kommunen må dekke frikjøp i forbindelse med møter lokalt og sentralt
 • søknadsfrist til Fylkesmannen i Nordland 14.02.2020

IBS - samlingsbasert tilbud - pulje 5 (2020-2022)

 • for barnehager og skoler som trenger noe støtte i arbeidet
 • dere må ha forutsetning til å drive et selvstendig, lokalt utviklingsarbeid
 • dere forplikter dere til å delta på sentrale og regionale samlinger med mellomarbeid og erfaringsdeling hvert semester
 • det forventes et samarbeid i nettverk, og at man arbeider i lærende møter
 • det blir gitt deltaker- og reisestøtte, og kommunen må påregne en viss egenfinansiering
 • i alt fem kommuner fra Nordland vil bli valgt ut til å delta
 • søknadsfrist til Fylkesmannen i Nordland 14.02.2020

IBS - nettbasert tilbud - versjon 3

 • for barnehager, skoler, myndighet og eiere som ønsker å arbeide selvstendig med tema
 • består av et nettkure og videoseminar med tilhørende oppgaver
 • søknad på nett direkte til Høgskolen i Innlandet - jf. brev i relaterte dokumenter
 • versjon 3 er tilgjengelig fra 1.mars 2020
 • det tar fem semester (2,5 år) å fullføre dette tilbudet
 • deltakeravgift 15 000 kr per enhet og 500 kr per ansatt