Forslag til skoleruter 2018-2022

Barn på veg til barnehage
Barn på veg til barnehage (Foto: Tor Richardsen/Istock / Sogn og Fjordane)

Fylkesmannen har i samarbeid med Nordland Fylkeskommune utarbeidet forslag til skoleruter for skoleårene 2018/19 til og med 2021/22.

Skoleruta ligger i vedlegget på siden her.

For ordens skyld refererer vi til opplæringsloven § 2-2:

Opplæringa skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande veker i skoleåret. Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for elevane.

Det betyr at den enkelte kommune kan fastsette en annen skolerute enn disse forslagene, men vi minner om at det må tas hensyn til skyssbehov for elever som trenger det.