Æ E MÆ - forbygging av vold og overgrep mot barn

Æ E MÆ er en helhetlig modell for forebygging av vold og seksuelle overgrep blant barn og unge, utviklet av Sortland kommune.

Æ E MÆ inneholder omfattende undervisningsopplegg for barnehage og skole, samt system for foreldreinvolvering og kompetanseheving hos ansatte som jobber med barn og unge.

Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og helsedirektoratet har støttet prosjektet som nå blir tilgjengelig for alle gjennom nettsiden æemæ.no.

Æ E MÆ