Ekstra pulje 2018 barnehage- og skolemiljø

Barn som held hender
Barn som held hender (Foto: Helsedirektoratet / Sogn og Fjordane)

Det starter opp en ekstra pulje med nettkurs om barnehage-, skolemiljø og mobbing i 2018. Påmeldingen åpner 15. januar 2018.

Målgruppen er barnehager og skoler, myndighet og eiere som ønsker å jobbe selvstendig med støtte fra nettkurs og videoseminar.

Det legges opp til en arbeidsform med selvstendig arbeid med støtte fra nettkurs og videoseminar.

Nettkurset

Kurset varer i 1,5 år, og i hvert semester øver deltakerne på ulike områder:

  • Semester A: Følge med, undersøke og analysere
  • Semester B: Håndtere krenkelser
  • Semester C: Fremme inkluderende miljø og forebygge krenkelser

Nettkurset har en klar struktur med mange obligatoriske elementer, men ledelsen har også et stort handlingsrom til å tilpasse kursprosessen til sin egen organisasjon.

Påmelding

Første kurspulje starter i 2018. Samtidig åpnes det opp for påmelding i en ekstra pulje med felles oppstart for barnehager og skoler i august 2018. Påmelding til ekstrapulje åpner 15. januar.

Skoleeiere og barnehageeiere/-myndighet kan velge om de vil delta med én enhet, flere enheter eller alle skoler/barnehager i en pulje. Pulje 1 har plass til et begrenset antall skoler og barnehager.

For mer informasjon kan du se på Utdanningsdirektoratet eller Høgskolen i Innlandet.sine nettsider.